บริษัท ไทย สมายล์ โบ้ท จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันบริษัทมีโครงการให้บริการ “เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า MINE SMART FERRY”ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Innovation: CSI) ด้วยศักยภาพและความพร้อมในด้านนวัตกรรมการผลิตเรือรูปแบบ Catamaran ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าเก็บในแบตเตอรี่ (Lithium-ion Battery) เพื่อเป็นพลังงานขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นเป็นเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า โดยฝีมือคนไทย 100% ลำแรกของประเทศไทย เพื่อลดมลภาวะทางอากาศและเสียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับรางวัลเกียรติคุณจากพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่ผ่านมา

    โดยจำนวนเรื่องในโครงการจะมีทั้งหมด 23 ลำ เส้นทางให้บริการตั้งแต่ ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า ถึง ท่าเรือสาทร (ระยะทาง 22 กิโลเมตร) นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมมือกับกรมเจ้าท่าในการพัฒนาท่าเทียบเรือสาธารณะต่างๆ เช่นท่าเรือสะพานพุทธ และท่าเรือพระปิ่นเกล้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการคมนาคมทางน้ำ โดยเน้นการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งประเภทต่างๆ (รถ-ราง-เรือ) ได้อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Transportation) และส่งเสริมนโยบายสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) อย่างประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

     คำว่า MINE มาจากคำว่า Mission No Emission หรือ พันธกิจไร้มลพิษ เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของผู้บริหารในการเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนรักษ์โลก และการเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งรถบัสไฟฟ้า (MINE Bus) รถยนต์ไฟฟ้า (MINE SPA1) และ เรือไฟฟ้า (MINE Smart Ferry) เพื่อมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำการให้บริการเรือพลังงานไฟฟ้าฝีมือคนไทย 100% ทั้งการโดยสารและการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

     ทางบริษัทได้ดำเนินงานโครงการเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยาพลังงานไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จุดเด่นของเรือไฟฟ้าในโครงการ

  • เป็นเรือที่ประกอบจากอลูมิเนียมทั้งลำ รูปทรง Catamaran ให้การทรงตัวที่ดี ส่งผลให้เกิดคลื่นน้อยเวลาขับเคลื่อน รวมทั้งยังประหยัดพลังงาน
  • มีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งไร้มลภาวะทั้งทางอากาศ ทางน้ำ และทางเสียง
  • ออกแบบห้องโดยสารปรับอากาศ ให้มีความกว้างขวาง พร้อมระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบประชาสัมพันธ์และประกาศข้อมูลของสถานีปลายทาง ด้วยจอ LED ขนาดใหญ่เพื่อแสดงข้อมูลและสาระบันเทิงต่างๆ และระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานเรือโดยสาร
  • การขึ้นลงเรือที่สะดวกสบาย ปลอดภัย ด้วยระดับพื้นเรือที่ใกล้เคียงกับระดับของท่าเรือ โดยผ่านประตูด้านข้างที่เปิดกว้างลักษณะเดียวกับรถไฟฟ้าซึ่งควบคุมโดยผู้ขับเรือที่สังเกตการณ์จากกล้องวงจรปิดในสะพานเดินเรือขณะผู้โดยสารขึ้นลงเรือ 
  • ติดตั้งกล้อง CCTV ภายในเรือเพื่อตรวจสอบการให้บริการ (Monitoring System)
  • ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค (Standard safety cleaning)

แผนการให้บริการ

  • เรือโดยสารประจำทาง : จำนวนเรือทั้งหมด 23 ลำ โดยมีความถี่ในการให้บริการทุกๆ 5-10 นาทีในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน โดยเริ่มทดลองให้บริการบางส่วนปลายปี 2563 และเต็มรูปแบบภายในต้นปี 2564
  • เรือท่องเที่ยว : จำนวนเรือทั้งหมด 4 ลำ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวท่องในบริเวณใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มให้บริการกลางปี 2564

 


บริษัท ไทย สมายล์ โบ้ท จำกัด
41/327 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160