.

ระบบความปลอดภัย

ด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ ห้องโดยสารของเรือได้รับการออกแบบมามีระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติ และการติดตั้งเก้าอี้ในแต่ละโซน เว้นระยะห่างระหว่างทางเดินกว้าง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้โดยสาร จำกัดความเร็วไม่เกิน 10 knots รวมถึงพนักงานเดินเรือมีการควบคุมความเร็วของเรือให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

ถังดับเพลิง จะติดตั้งอยู่และบริเวณด้านหน้าและด้านหลังตัวเรือ

บอร์ดชูชีพ จะบรรจุอยู่ในตู้ด้านหน้าและด้านหลังของตัวเรือ

ห่วงชูชีพ จะติดตั้งไว้ด้านหน้าและด้านบริเวณทางออกฉุกเฉินด้านหลังของตัวเรือ

สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400