.

ตารางเดินเรือ

CITY LINE

-

วันเสาร์

14:30 - 15:30

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
14:30 14:30 20
15:30 15:30 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400