.

ตารางเดินเรือ

CITY LINE

-

วันจันทร์ - วันศุกร์

12:00 - 12:10

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
12:00 12:00 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400