.

ตารางเดินเรือ

CITY LINE

-

วันจันทร์ - วันศุกร์

12:50 - 13:00

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
12:50 12:50 20
13:00 13:00 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400