.

ตารางเดินเรือ

CITY LINE

สาทร - พระปิ่นเกล้า (ฝั่งธน)

วันเสาร์

06:50 - 07:30

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
06:50 06:50 20
07:30 07:30 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400