.

ตารางเดินเรือ

CITY LINE

สาทร - พระปิ่นเกล้า (ฝั่งธน)

วันเสาร์

08:30 - 09:00

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
08:30 08:30 20
09:00 09:00 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400