.

ตารางเดินเรือ

CITY LINE

-

วันเสาร์

09:20 - 10:00

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
09:20 09:20 20
10:00 10:00 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400