.

ตารางเดินเรือ

CITY LINE

สาทร - พระปิ่นเกล้า (ฝั่งธน)

วันเสาร์

10:20 - 11:00

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
10:20 10:20 20
11:00 11:00 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400