.

ตารางเดินเรือ

CITY LINE

-

วันอาทิตย์

13:50 - 14:00

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
13:50 13:50 20
14:00 14:00 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400