.

ตารางเดินเรือ

CITY LINE

-

วันหยุดพิเศษ

16:20 - 16:30

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
16:20 16:20 20
16:30 16:30 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400