.

ตารางเดินเรือ

URBAN LINE

-

วันจันทร์ - วันศุกร์

07:25 - 07:45

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
07:25 07:25 20
07:35 07:35 20
07:45 07:45 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400