.

ตารางเดินเรือ

URBAN LINE

สาทร - พระนั่งเกล้า

วันจันทร์ - วันศุกร์

08:45 - 10:35

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
08:45 08:45 20
08:55 08:55 20
09:05 09:05 20
09:15 09:15 20
09:25 09:25 20
09:35 09:35 20
09:45 09:45 20
09:55 09:55 20
10:05 10:05 20
10:15 10:15 20
10:25 10:25 20
10:35 10:35 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400