.

ตารางเดินเรือ

URBAN LINE

-

วันจันทร์ - วันศุกร์

15:20 - 16:35

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
15:20 15:20 20
15:45 15:45 20
16:10 16:10 20
16:35 16:35 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400