.

ตารางเดินเรือ

URBAN LINE

-

วันจันทร์ - วันศุกร์

16:50 - 17:20

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
16:50 16:50 20
17:05 17:05 20
17:20 17:20 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400