.

ตารางเดินเรือ

URBAN LINE

-

วันจันทร์ - วันศุกร์

17:30 - 18:30

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
17:30 17:30 20
17:40 17:40 20
17:50 17:50 20
18:00 18:00 20
18:10 18:10 20
18:20 18:20 20
18:30 18:30 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400