.

ตารางเดินเรือ

URBAN LINE

สาทร - พระนั่งเกล้า

วันหยุดพิเศษ

08:10 - 09:20

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
08:10 08:10 20
08:45 08:45 20
09:20 09:20 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400