.

ตารางเดินเรือ

URBAN LINE

-

วันเสาร์

10:10 - 18:30

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
10:10 10:10 20
11:00 11:00 20
11:50 11:50 20
12:40 12:40 20
13:30 13:30 20
14:20 14:20 20
15:10 15:10 20
16:00 16:00 20
16:50 16:50 20
17:40 17:40 20
18:30 18:30 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400