.

ตารางเดินเรือ

URBAN LINE

-

วันอาทิตย์

09:00 - 12:00

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
09:00 09:00 20
10:00 10:00 20
11:00 11:00 20
12:00 12:00 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400