.

ตารางเดินเรือ

URBAN LINE

สาทร - พระนั่งเกล้า

วันอาทิตย์

14:30 - 17:30

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
14:30 14:30 20
15:30 15:30 20
16:30 16:30 20
17:30 17:30 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400