.

ตารางเดินเรือ

URBAN LINE

สาทร - พระนั่งเกล้า

วันจันทร์ - วันศุกร์

16:25 - 17:45

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
16:25 16:25 20
16:45 16:45 20
17:05 17:05 20
17:25 17:25 20
17:45 17:45 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400