.

ตารางเดินเรือ

URBAN LINE

-

วันหยุดพิเศษ

16:00 - 17:00

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
16:00 16:00 20
17:00 17:00 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400