.

ตารางเดินเรือ

METRO LINE

-

วันจันทร์ - วันศุกร์

13:00 - 13:30

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
13:00 13:00 20
13:30 13:30 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400