.

ตารางเดินเรือ

METRO LINE

-

วันหยุดพิเศษ

08:25 - 10:25

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
08:25 08:25 20
09:25 09:25 20
10:25 10:25 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400