.

ตารางเดินเรือ

METRO LINE

-

วันจันทร์ - วันศุกร์

16:35 - 17:15

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
16:35 16:35 20
17:15 17:15 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400