.

ตารางเดินเรือ

CITY LINE

-

วันจันทร์ - วันศุกร์

10:50 - 11:30

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
10:50 10:50 20
11:30 11:30 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400