.

ตารางเดินเรือ

CITY LINE

-

วันจันทร์ - วันศุกร์

12:30 - 12:40

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
12:30 12:30 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400