.

ตารางเดินเรือ

CITY LINE

พระปิ่นเกล้า (ฝั่งธน) - สาทร

วันหยุดพิเศษ

09:00 - 09:30

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
09:00 09:00 20
09:30 09:30 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400