.

ตารางเดินเรือ

CITY LINE

พระปิ่นเกล้า (ฝั่งธน) - สาทร

วันหยุดพิเศษ

09:50 - 10:30

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
09:50 09:50 20
10:30 10:30 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400