.

ตารางเดินเรือ

CITY LINE

พระปิ่นเกล้า (ฝั่งธน) - สาทร

วันอาทิตย์

14:20 - 14:30

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
14:20 14:20 20
14:30 14:30 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400