.

ตารางเดินเรือ

CITY LINE

-

วันอาทิตย์

17:00 - 18:00

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
17:00 17:00 20
18:00 18:00 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400