.

ตารางเดินเรือ

URBAN LINE

พระนั่งเกล้า - สาทร

วันหยุดพิเศษ

06:50 - 08:00

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
06:50 06:50 20
07:25 07:25 20
08:00 08:00 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400