.

ตารางเดินเรือ

URBAN LINE

พระนั่งเกล้า - สาทร

วันหยุดพิเศษ

08:50 - 17:10

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
08:50 08:50 20
09:40 09:40 20
10:30 10:30 20
11:20 11:20 20
12:10 12:10 20
13:00 13:00 20
13:50 13:50 20
14:40 14:40 20
15:30 15:30 20
16:20 16:20 20
17:10 17:10 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400