.

ตารางเดินเรือ

URBAN LINE

พระนั่งเกล้า - สาทร

วันจันทร์ - วันศุกร์

06:05 - 08:25

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
06:05 06:05 20
06:15 06:15 20
06:25 06:25 20
06:35 06:35 20
06:45 06:45 20
06:55 06:55 20
07:05 07:05 20
07:15 07:15 20
07:25 07:25 20
07:35 07:35 20
07:45 07:45 20
07:55 07:55 20
08:05 08:05 20
08:15 08:15 20
08:25 08:25 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400