.

ตารางเดินเรือ

URBAN LINE

-

วันจันทร์ - วันศุกร์

10:15 - 13:35

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
10:15 10:15 20
10:55 10:55 20
11:35 11:35 20
12:15 12:15 20
12:55 12:55 20
13:35 13:35 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400