.

ตารางเดินเรือ

URBAN LINE

พระนั่งเกล้า - สาทร

วันจันทร์ - วันศุกร์

15:30 - 16:00

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
15:30 15:30 20
15:45 15:45 20
16:00 16:00 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400