.

ตารางเดินเรือ

URBAN LINE

พระนั่งเกล้า - สาทร

วันจันทร์ - วันศุกร์

16:10 - 17:10

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
16:10 16:10 20
16:20 16:20 20
16:30 16:30 20
16:40 16:40 20
16:50 16:50 20
17:00 17:00 20
17:10 17:10 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400