.

ตารางเดินเรือ

URBAN LINE

พระนั่งเกล้า - สาทร

วันอาทิตย์

13:10 - 16:10

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
13:10 13:10 20
14:10 14:10 20
15:10 15:10 20
16:10 16:10 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400