.

ตารางเดินเรือ

URBAN LINE

-

วันอาทิตย์

07:40 - 10:40

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
07:40 07:40 20
08:40 08:40 20
09:40 09:40 20
10:40 10:40 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400