.

ตารางเดินเรือ

URBAN LINE

พระนั่งเกล้า - สาทร

วันจันทร์ - วันศุกร์

06:10 - 07:30

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
06:10 06:10 20
06:30 06:30 20
06:50 06:50 20
07:10 07:10 20
07:30 07:30 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400