.

ตารางเดินเรือ

METRO LINE

-

วันจันทร์ - วันศุกร์

06:30 - 07:00

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
06:30 06:30 20
07:00 07:00 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400