.

ตารางเดินเรือ

METRO LINE

-

วันจันทร์ - วันศุกร์

08:20 - 08:50

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
08:20 08:20 20
08:50 08:50 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400