.

ตารางเดินเรือ

METRO LINE

สะพานพระราม 7 - สาทร

วันจันทร์ - วันศุกร์

16:05 - 17:05

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
16:05 16:05 20
17:05 17:05 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400