.

ตารางเดินเรือ

METRO LINE

-

วันหยุดพิเศษ

11:00 - 16:25

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
11:00 11:00 20
12:05 12:05 20
13:10 13:10 20
14:15 14:15 20
15:20 15:20 20
16:25 16:25 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400