.

ตารางเดินเรือ

METRO LINE

-

วันจันทร์ - วันศุกร์

06:50 - 07:50

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
06:50 06:50 20
07:50 07:50 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400